Thời gian gửi hàng đến địa chỉ kho Nhật như thế nào?

Thời gian nhận hàng từ 9h00 sáng tới 20h00 tối

Ưu tiên xuất hàng trước đối với những hàng hóa có đầy đủ hóa đơn và hàng hóa đến kho KinKin trước 12h00 trưa (giờ Nhật Bản).