Gửi hàng cho công ty thì lấy gì để đảm bảo cho hàng hóa nếu có tình trạng mất , hỏng hàng ?

Anh chị gửi hàng đến công ty trực tiếp thì có hóa đơn của công ty , gửi chuyển phát tới có bill của bên chuyển phát để đảm bảo ạ. đối hàng hóa thông thường nếu có bất kỳ vấn đề nào về hàng hóa công ty sẽ  chịu trách nhiệm 100%. Đối với hàng hóa có giá trị cao yêu cầu khách hàng thông báo với nhân viên tiếp nhận, hàng có giá trị cao công ty sẽ phụ thu 3% giá trị sản phẩm là phí bảo hiểm hàng hóa , có bất kỳ sự cố nào liênếu khách hàng kn quan đến hàng hóa công ty sẽ bảo đảm 100%  , hông thông báo cho nhân viên tiếp nhận thì công ty chỉ chịu trách nhiệm đề bù tối đa 2.000.000 đ cho đơn hàng

Hàng hóa khách hàng gửi đến yêu cầu có đầy đủ hóa đơn giấy tờ chứng minh ( nếu hàng mua trên amazon thì cần lịch sử mua hàng, ljch sử thanh toán để thay thể )