Hàng hóa như thế nào được gọi là hàng hóa cồng kềnh?

hàng hóa có trọng lượng thể tích lớn hơn trọng lượng thực tế được gọi là hàng hóa cồng kềnh. ( cách tính trọng lượng hàng hóa cồng kềnh : Dài (cm) x Rộng    (cm) x Cao (cm) / 6000 = trọng lượng (kg)