phí vận chuyển của công ty đã bao gồm thuế chưa , về Việt Nam còn phát sinh phí nào nữa không ?

–  Bảng Phí Vận Chuyển của bên em  đã  bao gồm chi phí thuế hải

         quan và phí vận chuyển từ kho Nhật về Kho Việt

           – Chi phí phát sinh khi về việt nam là phí vận chuyển nội địa việt nam về địa chỉ

          người nhận.