Vậy hàng như nào được coi là hàng có giá trị cao ?

Hàng có giá trị cao là hàng có giá trị trên 1 man,…Còn tùy thuộc vào mặt hàng kích thước giá trị khi khách hàng cần gửi thông báo đến nhân viên tiếp nhận sẽ được nhân viên tư vấn chi tiết nhất.